Làm thế nào để chơi vậy mn? Giúp tui ik

Giúp tôi tạo mật khẩu và chơi đc ko? :<

/register (password) (confirm password)
?

Cho mik hỏi mật khẩu gì?

mật khẩu mà bạn định đặt?
bruh
one more thing its an english based server so please speak english here even if you’re bad at it :DDD
glhf ingame

1 Like

bạn có dùng zalo ko?

yes o.o
but I don’t want to share my phone number
discord then yes

Nếu có thì kb với t đc.

oh no don’t send your phone number here

my discord is dqxn#0001, i will help you with it

Bạn định giúp tôi kiểu sao?

thì kb discord đi .-.

1 Like

kb kiểu sao?
:<

ông có discord k mới là vấn đề o.o

1 Like

tui có discord

vào friends, có cái nút xanh xanh ghi là add friends ấy
bỏ vào dqxn#0001 send request thôi
i will help you there not here

1 Like

kb rồi đó.

Closed since i assume hunyo took care of this in dms. Either way very old with no response.